कार्यसम्पादनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी प्रथम

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनमा देशभरमा नै पहिलो बनेको छ । गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबिच आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनमा प्रशासन कार्यालय गुल्मी पहिलो बनेको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनमा ९६.४४ अङ्क प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी देशभरिमा पहिलो बनेको हो । विभिन्न सूचकहरूको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको बताइएको छ । जसमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा २९ अंक भारमा २९ नम्बर प्राप्त गरेको छ । शासकीय प्रबन्धमा ४४ अंकभारमा ४१.२ नम्बर प्राप्त गरेको छ । लागु औषध नियन्त्रणमा ५ अंकभारमा ५ नम्बर प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा १० अंकभारमा १० नम्बर प्राप्त गरेको छ । मुआब्जा वितरण तथा विकास सहरीकरणमा ७ अंकभारमा ७ नम्बर प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालय मूल्याङ्कनमा ५ अंकभारमा ४.२४ नम्बर प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनमा गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय देश भरी नै पहिलो बनेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial